R2płatnikPRO

 

 

Pobierz wersję DEMO R2płatnikPRO na 60 dniPobierz Demo

Sprawdź za darmo możliwości programu! 

 

 

R2płatnikPRO - system kadrowo - płacowyR2płatnikPRO to oparty na serwerze SQL program kadrowo-płacowy. System umożliwia zarządzanie kadrami i strukturą organizacyjną firmy, naliczanie wynagrodzeń oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS. Wdrożenie systemu jest łatwe, a program pracuje wydajnie i stabilnie w sieciach komputerowych oraz zawiera zaawansowane mechanizmy zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem do informacji zapisanych w bazie danych.

System wymaga wcześniejszej instalacji pełnego serwera bazy danych SQL (Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2), ale w przypadku mniejszej ilości użytkowników równie dobrze zachowuje się po instalacji załączonej z programem bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL.

R2płatnikPRO jest 4 generacją systemów płacowo-kadrowych, rozwijanych od 1992 roku. Projekt i opracowanie systemu umożliwiła wieloletnia praktyka informatyków oraz doświadczenie specjalistów z zagadnień płacowo-kadrowych. Oprogramowanie może współpracować z dowolnym systemem finansowo-księgowym oraz aplikacjami: Rejestracja Czasu Pracy, Rejestracja Czasu Pracy kierowców (tachograf), Płatnik ZUS, programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ, wszystkimi używanymi w Polsce systemami bankowymi, a także pozwala na przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań PFRON oraz informacji dla GUS.

Aplikacja udostępnia mechanizmy pełnej kontroli wprowadzanych danych, system szczególnych podpowiedzi i wyjaśniania obliczeń poszczególnych składników wynagrodzeń, zmniejszając w ten sposób do minimum uciążliwości związane z naliczaniem wynagrodzeń i wypełnianiem formularzy. Wbudowane w program funkcje przeliczania seryjnego (automatyczne wypełnianie kart pracy, naliczanie limitów urlopów, globalne przeliczanie list płac) są przydatne szczególnie w firmach zatrudniających dużą liczbę pracowników. System zapewnia szczegółowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń oraz w znacznym stopniu ułatwia podejmowanie decyzji personalnych.

R2płatnikPRO jest wyposażony w gotowe zestawy składników wynagrodzeń i łatwe do modyfikacji definicje list płac, co pozwala na istotne zmniejszenie kosztów wdrożenia i obsługi systemu. Cena programu zależy od wielkości zatrudnienia i liczby użytkowników. Wszelkie aktualizacje programu i parametrów naliczania udostępniane są przez internet.

System polecany szczególnie dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz prężnie rozwijających się małych firm.

 

Ewidencja pracowników

 • planowanie zatrudnieniaewidencja pracowników

  • planowanie stanowisk i etatów w oddziałach, działach i zespołach

  • opis stanowisk pracy wraz z zadaniami do wykonania

  • moduł rekrutacji, ocena kwalifikacji stanowiskowych i dodatkowych

 • ewidencja pracowników z podziałem na grupy

  • wielopłaszczyznowa struktura organizacyjna firmy

  • możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów

  • wyszukiwanie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i ukończonymi kursami

 • usystematyzowana struktura danych kadrowych

  • przypominanie o upływających terminach badań lekarskich i kursów bhp

  • poprawna interpretacja nakładających się okresów w historii zatrudnienia oraz nauki

  • teczka pracownika z możliwością szybkiego wglądu w oryginały załączonych dokumentów

  • kontrola terminów dowolnych ewidencjonowanych przy pracownikach zdarzeń       

 • ewidencja umów o pracę i przeszeregowań

  • kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto - brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń

  • uwzględnia drugi etat (zatrudnienie) w tej samej firmie

  • obok umów o pracę ewidencjonuje zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń

  • dostosowanie standardowych druków (umowy, zaświadczenia i inne) do wewnętrznych wymagań

 • potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty

  • kontrola salda spłat pożyczek ratalnych

  • kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych

  • rozliczanie ryczałtu samochodowego

  • ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń socjalnych

  • ewidencja kar i nagród

 • ewidencja wyposażenia

  • rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania

  • magazyn wyposażenia z zamówieniami uwzględniającymi indywidualne cechy pracownika (np. rozmiar odzieży)

 • planowanie i ewidencja szkoleń

  • określenie wymaganych na danym stanowisku rodzajów szkoleń i terminów ich zaliczenia

  • plan i szczegółowa ewidencja odbytych szkoleń

  • ocena rozwoju

 

Rozliczanie czasu pracy

 • ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracownikówrozliczanie czasu pracy

  • różne systemy czasu pracy zgodne z kodeksem pracy

  • kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym

  • możliwość ustalenia godzinowego harmonogramu rozpoczęcia i zakończenia pracy

  • automatyczne rozplanowanie wg różnych systemów pracy (12-godzinny, 12 na 24, 3-zmianowy, 3-zmianowy ciągły)

 • miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy

  • kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika

  • możliwość wprowadzania godzin wejścia i wyjścia

  • zaawansowana interpretacja godzin wejścia i wyjścia na podstawie ustalonego harmonogramu pracy

  • możliwość współpracy z systemami RCP (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf)

  • wewnętrzny system RCP przez internet lub intranet

  • integracja z zewnętrznymi czytnikami RCP (odcisk palca, karta zbliżeniowa)

  • moduł grupowego planowania czasu pracy

 • karta urlopowa z kontrolą limitów

  • wyjaśnienia wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca

  • wnioski urlopowe przez internet lub intranet

  • moduł planowania urlopów

 • karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków

  • wyjaśnienia wysokości automatycznie naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw

  • korekty do poprzednich zwolnień

 • ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń

  • biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę

  • ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń

  • możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy

 • rozliczanie płacy akordowej

  • możliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy

  • szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej

 • kompletne rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

  • biblioteka tras z odległościami i czasami przejazdów

  • szczegółowy rachunek kosztów podróży

  • automatycznie wypełniany druk delegacji

 

Naliczanie wynagrodzeń

 • modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg naliczanie wynagrodzeń
  indywidualnych wymagań

  • standardowo przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych list płac

  • unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania

  • definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń

 • ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu

  • aktualizacja parametrów naliczania przez internet

  • rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe)

  • automatycznie naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt

  • czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników z opcją oszczędności tonera

  • możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną

  • oryginalny system kontroli naliczeń

 • rozliczanie umów cywilnoprawnych

  • naliczanie i ewidencja innych przychodów (umowy-zlecenia, umowy o dzieło)

  • podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto

  • wynagrodzenia wg kwoty, wg stawki, możliwość wypłaty w ratach

  • przejrzysty sposób rozliczania składek ZUS

 • wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów

  • automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS

  • współpraca z właściwym systemem bankowym

 

Raporty i zestawienia

 • rozliczanie wynagrodzeńświadectwo pracy

  • roczne deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-Deklaracji przez internet

  • zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS

  • współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi

  • współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ

  • współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań

 • rozliczanie kosztów wynagrodzeń

  • szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy i zlecenia

  • szczegółowa dekretacja kosztów z podziałem na MPK lub konta grupy 5

  • współpraca z popularnymi systemami F-K

 • planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów

  • szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06 i Z-12

  • zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia

  • wewnętrzny generator raportów na podstawie zapytań SQL

  • eksport zestawień do innych systemów (np. Excel) w celu dalszej analizy

  • wysyłka zestawień pocztą elektroniczną

 • rozliczenia z pracownikami

  • estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie opcje

  • seryjne wydruki kartotek i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce

  • zbiorcza wysyłka e-Deklaracji przez internet

  • możliwość przygotowania własnych dokumentów do wewnętrznych potrzeb firmy

 

Dodatkowe zalety systemu

 • wersje wielofirmowe

  • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej

  • import danych firm z programu płatnik ZUS

  • dodatkowe opcje dla jednostki oświatowej, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej

  • rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne

  • dedykowane wersje dla biura rachunkowego

  • ujednolicone standardy pracy

  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną

  • tłumaczenie wydruków na dowolny język

 • wersja sieciowa

  • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL

  • trójwarstwowa architektura aplikacji umożliwiająca zdalną pracę w sieci rozległej

  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom

  • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników

 • bezpieczeństwo danych

  • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach

  • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych

  • harmonogram zadań umożliwiający okresowe archiwizacje danych

  • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem