R2fakturyPRO

 

 

Pobierz wersję DEMO R2fakuryPRO na 60 dniPobierz Demo

Sprawdź za darmo możliwości programu! 

 

 

R2fakturyPRO- system obsługi sprzedaży

R2fakturyPRO to oparty na serwerze SQL program komputerowy przeznaczony do obsługi sprzedaży i magazynu. Umożliwia szybkie wystawianie faktur oraz ich szczegółowe rozliczanie. Prowadzi magazyn i umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów magazynowych (PZ, MM, WZ, RW, PR). Umożliwia rozliczanie płatności przy pomocy raportów kasowych i bankowych. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami, pomaga w windykacji należności oraz ogranicza obrót z nierzetelnymi kontrahentami. Umożliwia szczegółową analizę prowadzonej działalności za pomocą rozbudowanych statystyk i definiowalnych zestawień. Sporządza, drukuje i eksportuje polecenia przelewów bankowych. Dzięki modułowej konstrukcji umożliwia dobre przystosowanie do specyfiki obsługiwanej firmy.  System wymaga wcześniejszej instalacji pełnego serwera bazy danych SQL (Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2), ale w przypadku mniejszej ilości użytkowników równie dobrze zachowuje się po instalacji załączonej z programem bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL.

System polecany szczególnie dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz prężnie rozwijających się małych firm.

magazyn

Magazyn

 • przyjęcia do magazynu - dokumenty PZ

 • przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych)

 • korekty przyjęć

  • dowolna liczba PZ korygujących do jednego PZ

 • możliwość pełnego przystosowania dokumentów do własnych potrzeb

  • możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości

  • możliwość pełnego dostosowania wszystkich wydruków, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów

 • wiele magazynów, przesunięcia MM

 • wydania WZ, rozchód wewnętrzny RW

 • kontrola stanów magazynowych

  • algorytm FIFO, LIFO lub konkretna dostawa

  • ilości z dokładnością do 4 cyfr po przecinku

 • automatyczne WZ do faktury

 • obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia

  • marża obliczana wg algorytmu "na sto" lub "w stu"

  • zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia

 • filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych

 • inwentaryzacja

  • arkusze inwentaryzacyjne z podziałem na magazyny i grupy asortymentowe

  • wydruk zestawienia różnic dla poszczególnych arkuszy

  • automatyczne generowanie protokołów rozbieżności PR+ i PR- korygujących stan magazynu

  • możliwość importu stanów magazynowych z kolektora danych

 • różne sposoby numerowania dokumentów

  • numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji

 • rozliczanie płatności za faktury zakupu

  • dowolna liczba rat

  • różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)

  • zestawienie wierzycieli

 • obsługa numerów seryjnych

  • przyjęcia oraz inne operacje magazynowe na konkretnych egzemplarzach danego asortymentu oznaczonych numerami seryjnymi

 • obsługa kontraktów

  • dokładne rozliczenie dostaw pochodzących z różnych PZ w ramach danego kontraktu (umowy, zlecenia, itp.)

 • obsługa zleceń transportowych

  • ewidencja i wydruk zleceń transportowych zawierających datę i miejsce załadunku i rozładunku oraz warunki płatności

  • powiązanie zleceń transportowych z poszczególnymi dokumentami PZ
    

faktury
Sprzedaż

 • faktury VAT, faktury proforma, paragony, rachunki

 • dokumenty korygujące

  • dowolna liczba faktur korygujących do jednej faktury

 • faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN

  • biblioteka walut i kursów średnich NBP

  • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP

  • wybór rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług

  • automatyczne tłumaczenie faktury na język angielski lub niemiecki, a po przygotowaniu własnego tłumaczenia na dowolny inny

  • płatności w walucie przeliczane na PLN wg kursu z dnia zapłaty

  • automatyczne obliczanie różnic kursowych

 • faktury związane z obrotem wyrobami węglowymi objętymi akcyzą

  • wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur na wyroby węglowe dla podmiotów zwolnionych z akcyzy oraz nieposiadających zwolnienia

  • wydruk dokumentów dostawy wyrobów węglowych DWW

  • wydruk deklaracji AKC-WW

 • e-faktury

  • cyfrowe podpisywanie faktur w formacie PDF

  • wysyłanie e-mailem podpisanych e-faktur

  • ewidencjonowanie kopii wystawionych e-faktur

  • operacje na pojedyńczych fakturach oraz seryjnie na wielu fakturach

  • drukowanie i wysyłanie e-mailem formularza zgody

 • faktury zaliczkowe

  • zamówienia od odbiorców

  • dowolna ilość faktur zaliczkowych do jednego zamówienia

  • faktura końcowa z pełnym rozliczeniem zamówienia

 • możliwość pełnego przystosowania dokumentów do własnych potrzeb

  • możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. Zamówienie) i określania ich zawartości

  • możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy)

  • możliwość pełnego dostosowania wszystkich wydruków, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów

  • możliwość współdzielenia jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników

 • automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur z możliwością seryjnego wydruku

  • określenie daty początkowej i końcowej oraz częstotliwości wystawiania (miesiąc, tydzień)

  • automatyczne pomijanie dni wolnych i świąt

 • automatyczna faktura do WZfaktura VAT

 • jedna łączna faktura do kilku WZ

 • automatyczna faktura do paragonu

  • jedna faktura do jednego lub kilku wystawionych wcześniej paragonów

 • możliwość refakturowania opłat za np. energię elektryczną

  • ceny sprzedaży z dokładnością do 4 cyfr po przecinku

 • możliwość określania cen sprzedaży na bazie cen walutowych przeliczanych na PLN wg zadanego kursu

 • szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług

  • opis usługi może mieć dowolną długość

  • powtarzającą się część opisu można wybierać z biblioteki asortymentów, a zmienną wpisywać bezpośrednio na fakturze

 • różne sposoby numerowania dokumentów

  • numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji

 • rozliczanie płatności za wystawione faktury

  • dowolna liczba rat

  • różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)

  • możliwość wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę

  • zestawienie dłużników

 • obsługa numerów seryjnych

  • możliwość wyszczególnienia numeru seryjnego przy każdej pozycji faktury

 • rozliczanie przedstawicieli handlowych

  • zestawienie faktur wystawionych w danym okresie dla kontrahentów powiązanych z poszczególnymi przedstawicielami handlowymi

 • współpraca ze skanerem kodów kreskowych

 • obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo i kompatybilne)

  • ewidencja wszystkich urządzeń fiskalnych użytkowanych w firmie

  • zestawienia paragonów wydrukowanych na poszczególnych drukarkach fiskalnych

 • rejestr sprzedaży VAT

  • sumaryczna dzienna sprzedaż na paragony jako jedna pozycja na wydruku rejestru

kasa/bank
Kasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia

 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych

 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wystawionych faktur

  • zbiorcze wpłaty z dzienną sumą sprzedaży paragonowej

 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem

 • prowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych

  • płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu

  • płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe)

  • płatności w PLN za faktury walutowe

 

Należności i zobowiązania

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem

  • rozrachunki walutowe

 • windykacja należności

  • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem

  • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem

  • protokoły nieściągalności należności

 • możliwość nałożenia restrykcji na kontrahentów zalegających z płatnościami

 • informacja o zaleganiu w płatnościach w momencie wyboru kontrahenta na fakturę

 • zestawienia przeterminowanych płatności, lista dłużników i wierzycieli

 • kalkulator odsetkowy

 

Przelewy bankowe

 • wydruk i ewidencjonowanie przelewów i dowodów wpłat

 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego

 • współpraca z wieloma systemami bankowymi

 

CkampanieRM

 • ewidencja kontaktów z kontrahentem

 • sprawy serwisowe - wspomaganie pracy działu serwisu

 • kontrakty (leady) sprzedażowe - wspomaganie pracy działu sprzedaży

 • kampanie sprzedażowe

 

Biblioteka kontrahentów

 • pełny zestaw danych o kontrahenciebiblioteka kontrahentów

  • telefony, e-mail, www, rachunek bankowy (do przelewów), warunki współpracy (forma i termin płatności, stały rabat) i inne

 • szybki dostęp do:

  • obrotów - czyli pozycji asortymentowych zakupionych przez tego (lub od tego) kontrahenta

  • rozrachunków - czyli faktur wystawionych temu kontrahentami (lub przez tego kontrahenta) i płatności za nie

  • windykacji - czyli wystawionych temu kontrahentowi przypomnień, wezwań oraz not odsetkowych

 • informacja o restrykcjach związanych z zaległościami w płatnościach

 • grupowanie kontrahentów wg województw i innych kryteriów

 

Biblioteka asortymentówbiblioteka asortymentów

 • możliwość wpisywania długich, opisowych nazw asortymentów

 • trzy różne ceny sprzedaży z dokładnością do 2 lub 4 cyfr po przecinku

 • określanie cen sprzedaży na podstawie marży w stosunku do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej

  • automatyczna zmiana cen sprzedaży po zmianie ceny nabycia przy kolejnych PZ

 • określanie cen sprzedaży w walucie obcej

  • globalne przeliczanie cen sprzedaży po zmianie kursu waluty

 • dane dedykowane

  • dla każdego kontrahenta można sporządzić niezależny cennik sprzedaży obejmujący wszystkie bądź tylko wybrane asortymenty z listy asortymentów lub rabaty na wybrane grupy asortymentowe oraz zdefiniować pięć dodatkowych cech, np. nazwa asortymentu, jaką posługuje się dany kontrahent, indeks, jednostka miary itp.

 • grupy i kategorie asortymentowe przydatne do zestawień

 • waga jednostkowa

 • strona www z opisem asortymentu

 

Dowolne zestawienia

 • szybki dostęp do statystyki na dowolny dzień: sprzedaż, stan kasy, należności i zobowiązania z podziałem na okresy, stan magazynu, porównanie sprzedaży z analogicznym okresem poprzedniego roku, procentowy wzrost sprzedaży, wykresy

 • kilkadziesiąt gotowych zestawień sprzedaży i zakupów

 • możliwość stworzenia dodatkowych zestawień na bazie zapytań SQL

 • rozbudowany mechanizm analizy danych - w prosty sposób można wyselekcjonować dowolne pozycje (np. faktury, asortymenty, kontrahentów) spełniające zadane kryteria

statystykaDodatkowe zalety

 • eksport danych do programu księgowego R2księga lub R2fk

  • automatyczny eksport faktur sprzedaży oraz zakupu (PZ), a także raportów kasowych i bankowych

  • paragony lub wszystkie dokumenty gotówkowe eksportowane opcjonalnie jako sumy dzienne

  • prawidłowe księgowanie faktur wystawionych do paragonów fiskalnych

  • automatyczne rozróżnianie rodzaju transakcji (sprzedaż krajowa, eksport towarów, eksport usług itp.)

 •  wersja sieciowa

  • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL

  • trójwarstwowa architektura aplikacji umożliwiająca zdalną pracę w sieci rozległej

  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom

  • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników

 • bezpieczeństwo danych

  • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach

  • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych

  • harmonogram zadań umożliwiający okresowe archiwizacje danych

  • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków (m.in.: faktura, wz) e-mailem jako załącznika w formacie pdf lub html

 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły (księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów (ryczałt), pełna księgowość (fk), płace-kadry)

 • możliwość obsługi wielu firm w jednym programie

 • możliwość współdzielenia jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników

 • możliwość zapisania w bazie danych skanów dokumentów związanych z daną pozycją, np. umów podpisanych z poszczególnymi kontrahentami

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem