R2środkiPRO

 

 

Pobierz wersję DEMO R2środkiPRO na 60 dniPobierz Demo

Sprawdź za darmo możliwości programu! 

 

 

R2środkiPPRO - system obsługi sprzedażyR2środkiPRO to oparty na serwerze SQL system przeznaczony do zarządzania środkami trwałymi. Dzięki przemyślanej strukturze zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Dzięki możliwości parametryzacji łatwo przystosowuje się do systemu amortyzacji stosowanego w danej firmie. Automatyzuje proces dokonywania odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego księgowania.

R2środkiPRO to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy na prowadzenie szczegółowej ewidencji i prawidłowe rozliczanie amortyzacji środków, mogą poświęcić tylko niewielką ilość swojego cennego czasu.

System wymaga wcześniejszej instalacji pełnego serwera bazy danych SQL (Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2), ale w przypadku mniejszej ilości użytkowników równie dobrze zachowuje się po instalacji załączonej z programem bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL.

R2środkiPRO są przystosowane do wszystkich rodzajów księgowości (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt). M.in. dzięki temu program sprawdza się bardzo dobrze w biurach rachunkowych, gdzie umożliwia rozliczanie różnorodnych firm przy zachowaniu tego samego interfejsu i przyzwyczajeń użytkownika. 

 

Ewidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości ewidencja środków trwałych
  oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • pełna Klasyfikacja Środków Trwałych zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji

  • możliwość podziału na grupy, działy i miejsca użytkowania

  • przypisanie lokalizacji i osoby odpowiedzialnej wraz z ewidencją ich zmian

  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)

  • wydruk karty środka KS zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami, dokumentami zakupu/sprzedaży i częściami składowymi

  • wydruk etykiet z kodami kreskowymi

  • wydruki ewidencji spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów

  • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów

 • ewidencja przeprowadzonych operacji

  • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, częściowa likwidacja, częściowa sprzedaż, likwidacja, sprzedaż, przekazanie

  • wydruk dokumentów OT, MT, LT, PT, WT, OS z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb

  • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją

 • ewidencja części składowych

  • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży

  • rozbudowana biblioteka kontrahentów (producentów, dostawców i firm świadczących serwis)

 • ewidencja zdarzeń dotyczących środków

  • definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup środków (np. dla samochodów: przeglądy okresowe, badania rejestracyjne)

  • zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. badań rejestracyjnych samochodów)

 • inwentaryzacja środków trwałych

  • ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych na dowolny dzień z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania

  • import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych

  • wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

amortyzacja
Amortyzacja środków trwałych

 • generowanie planu amortyzacji

  • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna

  • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna

  • możliwość rozdzielenia amortyzacji podatkowej (kosztowej) od bilansowej (ewidencyjnej)

  • automatyczne korygowanie planu po wykonaniu modernizacji i innych operacji

  • możliwość zmiany metody i stawki w trakcie użytkowania

 • automatyczne odpisy amortyzacyjne

  • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka

  • automatyczne generowanie dekretów księgowych

  • ewidencja użytkowania środków w rozbiciu na kontrakty i miejsca powstawania kosztów

  • szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5

  • dowody wewnętrzne dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów

 • raporty i zestawienia

  • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej za poszczególne lata

  • zestawienie kosztów użytkowania z podziałem na kontrakty lub miejsca powstawania kosztów

  • wewnętrzny generator definiowalnych raportów SQL

 

Eewidencja wyposażenia
widencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy

  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)

  • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji

  • operacje przyjęcia i likwidacji wyposażenia

  • dokument zakupu i sprzedaży wyposażenia (data, numer dowodu, kwota, dane kontrahenta)

 • wydruk ewidencji wyposażenia

  • wydruk karty wyposażenia KW zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami (przyjęcie/likwidacja) i dokumentami (zakupu/sprzedaży)

  • wydruk dokumentu przyjęcia OT i likwidacji LT wyposażenia z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb

  • wydruk ewidencji wyposażenia dla wybranych grup i lokalizacji

 • inwentaryzacja wyposażenia

  • ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych na dowolny dzień z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania

  • import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych

  • wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

 

Dkarta środka trwałegoodatkowe zalety systemu

 • wersje wielofirmowe

  • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej

  • dedykowane wersje dla biura rachunkowego

  • ujednolicone standardy pracy

  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną

 • wersja sieciowa

  • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL

  • trójwarstwowa architektura aplikacji umożliwiająca zdalną pracę w sieci rozległej

  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom

  • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników

 • bezpieczeństwo danych

  • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach

  • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych

  • harmonogram zadań umożliwiający okresowe archiwizacje danych

  • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem