Zalety R2płatnik

Zalety R2płatnik

R2płatnikPRO przede wszystkim: 

 • skraca czas poświęcany na prowadzenie kadr i naliczanie wynagrodzeń

 • zmniejsza możliwość pomyłki i uciążliwość wypełniania wszelkich formularzy

 • ułatwia podejmowanie decyzji personalnych

 • obrazuje szczegółowe koszty wynagrodzeń z podziałem na poszczególne działy i zlecenia

 • umożliwia właściwe zarządzanie poprzez szybkie generowanie zestawień różnego typu

 • przyspiesza obieg dokumentów w firmie

 • gwarantuje zgodność z aktualnymi przepisami i daje możliwość zapoznania się z ich zmianami


R2płatnikPRO
 obok podstawowych cech, jakie powinien posiadać system płacowo-kadrowy zawiera wiele udogodnień zarówno dla mniejszych firm, jak i dla dużych przedsiębiorstw: 

 • intuicyjność i prostota obsługi systemu pozwala na łatwe zapoznanie z programem

 • szybkie rozpoczęcie pracy umożliwi funkcja importu danych pracowników z programu Płatnika ZUS lub z innych systemów

 • standardowo przygotowany zestaw składników wynagrodzeń oraz łatwa parametryzacja nowych składników wpłyną na skrócony czas wdrożenia systemu

 • rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników pozwalają na uniknięcie wielu pomyłek i przejrzystość naliczeń

 • specjalne funkcje przeznaczone do pracy na całych grupach pracowników zminimalizują uciążliwe operacje

 • kompleksowa obsługa płacowo-kadrowa daje możliwość generowania wszystkich niezbędnych druków z tego zakresu

 • szczegółowe zestawienia pozwolą na rzetelne wypełnienie formularzy GUS DG-1, Z-03 i Z-06

 • wersja sieciowa zapewni dostęp do bieżącej informacji użytkownikom o odpowiednich uprawnieniach poprzez bezpośredni wgląd we wszystkie dane oraz generowanie zestawień

 • w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych możliwość dofinansowania z PFRON poprzez współpracę z Systemem Obsługi Dofinansowań (SOD)

 • współpraca z systemami RCP (Rejestracja Czasu Pracy) umożliwia efektywne wykorzystanie czasu pracy pracowników

 • współpraca z systemami bankowymi ułatwi terminowe przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe

 • zgodność ze zmieniającymi się przepisami prawnymi gwarantują automatyczne aktualizacje programu przez internet

 • właściwy obieg dokumentów w firmie zapewni możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną


R2płatnikPRO
 uwzględnia specyfikę różnego rodzaju zakładów i posiada wiele dodatkowych funkcji, zaprojektowanych specjalnie pod indywidualne potrzeby:

 

Zakład Pracy Chronionej

 • właściwe dla ZPChr rozliczenie składek ZUS na raportach dla niepełnosprawnych

 • deklaracja PIT-4 z przekazaniem kwoty podatku na PFRON

 • informacja o stanie zatrudnienia z kontrolą wskaźnika zatrudnienia na każdy dzień i miesiąc

 • automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań (SOD) PFRON i wypełnianie formularzy WnD, INF D-P, WnU, INF U-P

 • właściwe rozliczenie dni i godzin urlopu w przypadku zmian stopnia niepełnosprawności

Jednostka oświatowa

 • system wynagrodzeń spełnia wymagania Karty Nauczyciela

 • podział na grupy zawodowe administracji i obsługi oraz nauczycieli

 • tabela miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w zależności od kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego

 • tabela miesięcznych wynagrodzeń administracji i obsługi w zależności od kategorii zaszeregowania

 • podpowiadana płaca zasadnicza na podstawie miesięcznej tabeli wynagrodzeń zmniejsza możliwość pomyłki

 • standardowe wzory umów o pracę dla nauczycieli z możliwością ich modyfikacji

 • automatycznie funkcje skracają czas generowania zmiany warunków umowy po zmianie miesięcznej tabeli wynagrodzeń

 • seryjne wydruki zmian warunków umowy dla wybranej grupy pracowników zmniejszają uciążliwość powtarzających się operacji

 • automatyczne naliczanie wyrównań (np. w przypadku zaległych podwyżek płac)

 • automatyczne naliczanie trzynastek

 • uwzględnianie i prawidłowe naliczanie pracownika zatrudnionego na kilku etatach

 • zestawienie czasu pracy za rok z podziałem na grupy zawodowe spełniają wymagania Kuratorium

 • meldunek z wykonania zatrudnienia (z wynagrodzeń osobowych za miesiąc i narastająco) z podziałem na grupy zawodowe

 • załącznik do meldunku z wykonania zatrudnienia z podziałem na stopień awansu zawodowego

Jednostka budżetowa

 • właściwe przeliczanie dodatku stażowego z wyróżnieniem części za czas choroby

 • seryjne wydruki zmian warunków umowy dla wybranej grupy pracowników zmniejszają uciążliwość powtarzających się czynności

 • automatyczne naliczanie wyrównań (np. w przypadku zaległych podwyżek płac)

 • automatyczne naliczanie trzynastek

 • wymagane zestawienia funduszu zaangażowania środków

Firma budowlana

 • rzetelne rozliczenie kosztów umożliwi parametryzacja poszczególnych składników wynagrodzeń pod kątem różnych rodzajów kosztów

 • szczegółowe zestawienie kosztów wynagrodzeń z podziałem na zakłady i budowy na bieżąco przeliczy koszty poszczególnych zleceń

Biuro rachunkowe

 • współpraca z Programem Płatnika poprzez bezpośrednie wywołanie programu wraz z zaimportowanymi danymi znacznie ułatwi rozliczanie poszczególnych firm

 • możliwość rozliczania składek ZUS właścicieli i współwłaścicieli na raportach z pracownikami lub na oddzielnych deklaracjach

 • kompleksowe rozliczenie właścicieli zapewni karta zasiłkowa właścicieli umożliwiająca prawidłowe naliczanie składek w przypadku choroby i generowanie raportu RSA wraz z deklaracją DRA

 • przejrzyste i eleganckie wydruki z możliwością oszczędności tonera lub atramentu w drukarce

 • szybkie rozpoczęcie pracy umożliwi funkcja importu danych pracowników i firm z Programu Płatnika

Agencja pracy tymczasowej

 • możliwość importu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło z systemów zewnętrznych (np. wprowadzonych w Excelu)

 • obliczanie limitu urlopu przysługującego pracownikom tymczasowym

 • naliczanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy zgodnie z regulacjami obowiązującymi w agencjach pracy tymczasowej

 • automatyczne naliczanie chorobowego zgodnie z interpretacjami ZUS dla agencji

 • kontrola 3-letniego limitu zatrudnienia pracownika tymczasowego

 • wystawianie faktur dla klientów z naliczeniem kosztów pracy i marży agencji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem